Ogłoszenia Szczecin na Drogasmaku.pl > Wiadomości > Jedna trzecia Szczecina to obszar zdegradowany

Jedna trzecia Szczecina to obszar zdegradowany

To wnioski z Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin. Eksperci przygotowujący Diagnozę obliczyli, że 37,29% powierzchni miasta to obszar zdegradowany. Jako osiedla z największą koncentrację problemów społecznych wskazali: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn. Wnioski z Diagnozy, a także propozycje mieszkańców złożone w czasie rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych, zostaną wykorzystane podczas planowania procesów rewitalizacyjnych.

Przeczytaj więcej: http://www.wszczecinie.pl/aktualnosci,jedna_trzecia_szczecina_to_obszar_zdegradowany,id-28405.html