Ogłoszenia Szczecin na Drogasmaku.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Technik BHP z certyfikatem R O D O -Szkoła Polic

Archiwalne: Technik BHP z certyfikatem R O D O -Szkoła Polic

14.08.2019


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:
- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
i biologiczne występujące w środowisku pracy,
- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami postępowania administracyjnego

Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku, 3 semestry.

1 zł