Ogłoszenia Szczecin na Drogasmaku.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci

Archiwalne: Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci

14.08.2019


Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)
Forma kształcenia: zaoczna
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun Medyczny to osoba, która ma za zadanie pomagać w sposób profesjonalny osobom chorym oraz osobom niesamodzielnym, zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun Medyczny weryfikuje i rozwiązuje problemy osób, które ma pod swoją opieką bez względu na stopień zaawansowania choroby czy wiek.

Do podstawowych obowiązków Opiekuna Medycznego należy:

- pomoc i wsparcie osób chorych i niesamodzielnych,
- pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
- asysta personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
- współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznych.

Opiekun Medyczny to zawód zaufania publicznego dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy zespole, oraz empatię, która jest bardzo ważna w kontakcie z drugim człowiekiem.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie www.nova.edu.pl lub zadzwoń tel 796 400 439.

1 zł