Ogłoszenia Szczecin na Drogasmaku.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Instruktor terapii uzależnień

Archiwalne: Instruktor terapii uzależnień

14.08.2019


Instruktor terapii uzależnień udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków i innych substancji uzależniających pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie. Instruktor terapii uzależnień sprawuje opiekę oraz bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.
Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:
- zakładach pomocy społecznej,
- warsztatach terapii zajęciowej,
- oddziałach szpitalnych, psychiatrycznych,
- sanatoriach.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie www.nova.edu.pl lub zadzwoń tel 796 400 439.

1 zł